پرفسور علی رمضانی، استاد شیمی دانشگاه زنجان ، برگزیده بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی  و استاد برجسته شیمی کشور در شاخه آلی

دکتر علی نبی پور چاکلی، رئیس شورای سیاست گذاری همایش و عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی

دکتر فاطمه جدا، گروه مهندسی شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر سپهر صدیقی، دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه تکنولوژی مالزی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت ایران

دکتر سید رضا شعبانیان، دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی نوشیروانی بابل  

دکتر مارال تاج میری، دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران

دکتر فهیمه افشاری مدیریت کنترل کیفی،مدیریت ایزو 9001:2008و استاندارد شرکت رنگ های صنعتی

دکتر علیرضا فیض بخش: عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و پلیمر

 

دکتر سمیه سلیمانی امیری، دکتری شیمی آلی دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

دکتر کورش متولی، دکترای شیمی آلی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

دکتر رویا نیکمرام، دکترای شیمی فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی شهر ری

دکتر فریبا صدری، دکترای نانو و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 

دکتر رویا احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه یادگار امام خمینی (ره)

محمد گلگون، کارمند سازمان انرژی اتمی

محمد علی احمدی، شرکت ملی نفت ایران، پزوهشکده ازدیاد برداشت

خانم دکتر مهدیه چگنی، دکتری شیمی آلی، عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

 دکتر امیر مصیبی، دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی تفرش