اعضا شرکت کننده

ثبت نام با تخفیف

تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

ثبت نام بدون تخفیف

از ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ الی ۵ شهریور ۱۳۹۶
ثبت نام بعد از ۵ شهریور ۱۳۹۶
 شرکت کنندگان دانشجو با مقاله حضوری و چاپ در مجله علمی پژوهشی پتروتکس آمریکا  ۲،۸۰۰،۰۰ ریال  ۳،۳۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 شرکت کنندگان با مقاله عدم حضور و چاپ در مجله علمی پژوهشی پتروتکس آمریکا  ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال  ۲،۹۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
    شرکت کنندگان عضو هیئت علمی با مقاله  و چاپ در مجله علمی پژوهشی پتروتکس آمریکا  ۳،۳۰۰،۰۰۰ ریال  ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 شرکت کنندگان آزاد و بدون مقاله  ۲،۷۰۰،۰۰۰ ریال  ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 اطلاعات حساب  
 شماره حساب ۷۰۰۸۰۶۸۸۱۹۵۲ 
 نام شرکت و آدرس اطلاعات حساب  هم اندیشان چرخه علم و صنعت ، شعبه باهنر میدان تجریش، تهران، ایران
 شماره شبا  IR830610000000700806881952
 نام بانک  بانک شهر

 

نکات خیلی خیلی مهم حتما دقیق مطالعه گردد

 1. برای هر مقاله اضافی مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و سی هزار تومان) پرداخت گردد،هزینه اضافی مقالات تحت یک فیش واریز گردد و کد مقالات بالای همان یک فیش درج گردد.
 2. پژوهشگران عزیز هزینه را می توان در هر شعبه از بانک شهر یا شماره شبا در سراسر کشو واریز نمود.
 3. کدمقالهاختصاصدادهشده را حتما بالایفیش درج نمایید، در غیر این صورت ثبت نام شما انجام نمیگیرد.
 4. کسانی که قصد ندارند روز همایش حضور یابند باید حتما بالای فیشعدمحضور خود را ذکر نمایند تا بعد از همایش گواهی و سی دی مقالات برایشان ارسال گردد.
 5. حضور و عدم حضور در گواهی مقالات در پایان همایش تاثیری ندارد و همه از امتیاز لازم برخوردار میگردند.
 6. فیش واریزی را به ایمیل TCPCO.CONF@GMAIL.COM ارسال نمایید.
 7. بعد از تکمیل اطلاعات در بخش ثبت نام حتما ایمیلی مبنی بر تایید از tcpco.conf@gmail.com  دریافت نمایید، بعد از بررسی توسط دبیرخانه باید بعد از 10 روز برای شما ایمیل ثبت نام ارسال گردد. در غیر این صورت بعد از 10 روز کاری با شماره 02188853407 - 02188853378 - 02188853416 تماس حاصل فرمایید.
 8. شرکت کنندگان دانشجو فیشواریزیوکارتدانشجویی را در یک ایمیل همراه فیش واریزی به tcpco.conf@gmail.com ارسال نمایند.
 9. در صورت ارسال عدم کارت دانشجویی ثبت نام آزاد ثبت میگردد و باید هزینه اضافی پرداخت گردد.
 10. پژوهشگران عزیزی که بیشاز 1 مقالهآنهاپذیرفتهشدهاست مبالغ اضافی را تحتیکفیشواریزنمودهو کد های مقالات را بالای فیش درج کنند و یک بار ثبت نام نمایند.
 11. به دلیل ازدهام زیاد تماس های مرکز در صورت هرگونه سوال لطفا اول ایمیل بزنید بعد از دو روز عدم پاسخ سپس تماس حاصل فرمایید.