برای دانلود اینجا کلیک کنید

دریافت persia format.doc


 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

دریافت english format.doc

-نکات بسیار مهم و ضروری ( حتما مطالعه گردد)

- لطفا مقالات خود را طبق فرمت های بالا ویرایش، و سپس ارسال فرمایید

- یکی از دو فرمت بالا را می توانید ارسال فرمایید (اگر مقاله شما انگلیسی است فرمت انگلیسی را دانلود نمایید، و اگر فارسی است فارسی را دانلود نمایید)

مقالات انگلیسی محدودیت تعداد صفحات ندارند.

 

-لطفا هم ورد و هم پی دی اف را ارسال فرمایید به ایمیل زیر.

 tcpco.conf@gmail.com

- حتما ایمیل تاییدیه بعد از ارسال مقاله شما بعد از ۱۰ روز ارسال می گردد.

- مقالات خود را در اسرع وقت ارسال نمایید.

- لطفا محور همایش، نانم، نام خانوادگی، شماره همراه ، تلفن منزل، آدرس دقیق در میل ارسال شده حاوی مقاله ارسال گردد. (اجباری)

- در بخش Subject میل حتما عنوان مقاله خود را درج نمایید.

- بعد از ارسال مقاله سریع برای داور ارسال میگردد و سپس بعد از پذیرش آماده ارسال نامه برای دانشگاه مبنی بر اخذ نمره امکان پذیر می باشد.