مقالات ارسالی برای این همایش برای نشریه پتروتکس که ISI می باشد و ایمپکت فکتور 1.75 دارد ارسال میگردد و بعد از پرداخت هزینه چاپ توسط پژوهشگر چاپ میگردد.

روش ارسال: 

۱.  فقط کافیست مقالات قبل خود را طبق فرمت زیر به انگلیسی تبدیل نمایید و بعد از پذیرش مقاله شما در همایش به ما ایمیل بزنید و ارسال نمایید.

دریافت Format-of-Paper-OIL AND GAS3.docx

۲. بعد از ویرایش مقاله خود و پذیرفته شدن در همایش میتوانید به ما ایمیل بزنید تا اقدامات بعدی را خدمتتان عرض کنیم.

۳. بعد از ارسال مقاله شما برای نشریه ایمیل تایید از سوی PETROTEX.US برای شما ارسال خواهد شد.

۴. سپس ایمیل تاییدیه از طرف مجله پتروتکس برای شما ارسال خواهد شد. 

اطلاعات مجله پتروتکس:

http://www.petrotex.us 

مقالات چاپ شده این این مرکز در این مجله: 

http://petrotexlibrary.com/2015/09/30/unwanted-fluid-production-reduction-in-different-reservoir-production-mechanisms-by-using-intelligent-well-technology/ 

http://petrotexlibrary.com/2013/11/16/143/