مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس با توجه به همکاری خود با دانشگاه ویدنر آمریکا و مجله پتروتکس آمریکا قصد دارد

.مقالات پژوهشگرانی که در همایش های قبل مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس و هم اندیشان چرخه علم و صنعت از سال ۹۱ تا کنون ارائه نمودند

تمامی مقالات را در این مجله چاپ می نماید

روش ارسال:

۱.  فقط کافیست مقالات قبل خود را طبق فرمت زیر به انگلیسی تبدیل نمایید.

دریافت Format-of-Paper-OIL AND GAS3.docx

۲. بعد از ویرایش مقاله خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

tcpco.conf@gmail.com 

۳. بعد از ارسال برای شما ایمیل تاییده برای شما ارسال خواهد شد.

۴. سپس ایمیل تاییدیه از طرف مجله پتروتکس برای شما ارسال خواهد شد. 

اطلاعات مجله پتروتکس:

http://www.petrotex.us 

مقالات چاپ شده این این مرکز در این مجله: 

http://petrotexlibrary.com/2015/09/30/unwanted-fluid-production-reduction-in-different-reservoir-production-mechanisms-by-using-intelligent-well-technology/ 

http://petrotexlibrary.com/2013/11/16/143/