با توجه به ازدهام زیاد مقالات، مهلت ارسال مقاله تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ تمدید گردید